UA
1.205
Información de Contacto
C/ Santa Eugènia nº 21 A, 2º2ª Girona , Girona 17005, España
Ubicación
Información detallada

El nostre equip està integrat per un conjunt de professionals que treballen en l’àmbit de l’assistència clínica en salut mental des de les seves diferents vessants: la psiquiatria, la psicología clínica i la psicoanàlisi. La psiquiatria és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties mentals. La seva formació és actualment més mèdica que psicològica i la psiquiatria actualment segueix tres grans models: El model psicoanalític, que ha aportat el cos teòric sobre els processos psíquics que permet explicar i tractar de forma coherent la majoria dels processos psicopatològics. El model neuroquímic, de inspiració biomèdica, que parteix de les aportacions de la biologia molecular i que treballa sobre els efectes dels psicofàrmacs en les malalties mentals. El model psicosociològic, que ha permès modificar l’actitud dels metges respecte als malalts, al demostrar que la malaltia mental sovint no és la pertorbació mental d’un sol individu, sino que constitueix el malestar de tot un grup familiar o social. Dr.Guillém Pailhez (psiquiatria i psicoanàlisi)

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a19873651w39653599p39359059/admin/integrations/adsense/editor/MELVhoLOS4O55HAh2VocUA