UA
0.000
Información de Contacto
Carrer Joan Maragall, 19 - 1r-1a Girona , Girona 17002, España
Ubicación
Información detallada

Psicopedagogía, neuropsicología, psicología clínica, logopedia. Què oferim? Atenció individualitzada al llafg del cicle vital: consultes, valoracions diagnòstiques, orientacions, tractaments, Especialitats: Neuropsicologia del desenvolupament i l’aprenentage: retard del desenvolupament, trastorns d’aprenentatge, de la lectura (dislèxia), de l’escriptura (disgrafia i disortografia), del càlcul (discalcúlia), no específiic, trastorn per dèficit d’atenció, Neuropsicologia del dany cerebral: agnòsia, apràxia, afàsia, amnèsia, alèxia i agrafia, síndrome frontal, deteriorament cognitiu lleu, demència, Logopèdia: comunicació i llenguatge, trastorns de la parla (retard, dislàlia, disàrtria, disglòssia), trastorns de la veu (disfonia), trastorns del ritme i la fluïdesa (quequeig), disfuncions orofacials i de la deglució (disfàgia), Psicología clínica: trastorns de conducta, trastorns afectius, trastorns de la personalitat,

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a19873651w39653599p39359059/admin/integrations/adsense/editor/MELVhoLOS4O55HAh2VocUA