UA
2.001
Información de Contacto
R/ Curros Enríquez, 1 - 11ºC, Edificio Torre Ourense , 32003
Información detallada

O despacho inicia a súa actividade como avogado único con Calixto Escariz Vázquez incorporándose con posterioridad sucesivos avogados ata completar o plantel do despacho. A selección de avogados realizouse entre aqueles Licenciados en Dereito que acreditan unha formación académica de primeiro nivel así como un forte coñecemento no área ou materia para o que resultan seleccionados. Actualmente o despacho está organizado a través de 2 áreas de traballo e diferentes especialidades. As áreas de traballo son Dereito Público y Dereito Privado. Dentro da área de Dereito Público está dividido nas seguintes especialidades: Dereito urbanismo. Dereito administrativo xeral. Valoración e xestión urbanística. Dereito penal. Dereito laboral. E dentro da área de Dereito Privado o despacho está dividido nas seguintes especialidades: Civil propiedade e dereitos rerais. Civil obligacións e contratos. Mercantil e dereito de consumo.

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a19873651w39653599p39359059/admin/integrations/adsense/editor/MELVhoLOS4O55HAh2VocUA