UA
0.000
Información de Contacto
García Camba 4 -4º Oficina D Pontevedra , Pontevedra 36001, España
Ubicación
Información detallada

Psicoloxía clínica. Diagnóstico e Tratamento de nenos, adolescentes e adultos… evitando ter que poñer etiquetas que fagan sentir á persoa enferma ou sen remedio. Informes psicolóxicos. Infancia-adolescencia. Dificultades no desenvolvemento afectivo-emocional. Determinar as causas do fracaso escolar. Enurese, encoprese. Ansiedade, fobias, depresión. Problemas de conduta e de relación. Problemas familiares. Hiperactividade, déficit de atención, problemas académicos. Déficit cognitivo (intelectual), capacidade intelectual límite. Trastornos xeneralizados do desenvolvemento (asperger, autismo…). Mutismo selectivo. Logopedia. Problemas de articulación. Dislalia (por exemplo mala articulación do /r/ …). Disglosia (labio leporino, fisuras palatinas…). Disartria. Tartamudez. Afasias (perda da fala por lesión cerebral, ACV). Retrasos da Fala. Retrasos da Linguaxe. TEL (Trastorno Específico da Linguaxe). Problemas de lecto-escritura-cálculo (dislexia, disortografía, disgrafía, discalculia). Dificultades de aprendizaxe escolar. Necesidades educativas especiais. Técnicas de estudo. Estimulación cognitiva temprana. Disfonías (alteracións da voz). Deglución atípica. Metodoloxía: Tratamento individualizado ou en parella na consulta. Técnicas Cognitivo Condutuais (TCC) e terapia ecléctica. Utilización de probas e test actuais. Asínanse presupostos para as axudas económicas do MEC concedidas tódolos anos para tratamento psicolóxico e logopédico. Coordinación co colexio no caso de problemas escolares ou emocionais e realízanse informes para o centro escolar, se é preciso.

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/a19873651w39653599p39359059/admin/integrations/adsense/editor/MELVhoLOS4O55HAh2VocUA